Giới thiệu

Chào mừng quý vị!

Chào mừng quý vị đến với Hệ thống cung cấp dữ liệu thông tin đầu tư doanh nghiệp dành cho cá nhân/tập thể trên trang điện tử Investdata.vn

Qua Hệ thống này, doanh nghiệp có thể nắm bắt được mọi dữ liệu đầu tư trong và ngoài nước được cập nhật mới nhất và liên tục để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực.

Đồng thời, doanh nghiệp dễ dàng tìm hiểu được các đối tác chiến lược để kết nối và đầu tư trong tương lai.

Mọi dự án đầu tư đều đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như các cơ quan pháp lý thông qua và cấp phép.

Hệ thống cung cấp dữ liệu thông tin đầu tư doanh nghiệp qua mạng điện tử:

  • Được vận hành liên tục, đảm bảo việc cung cấp dự án đầu tư chỉ sau khi cá nhân/doanh nghiệp đăng ký trong vòng 24h (liên tục cập nhật 24h/ngày, 7 ngày/tuần, 4 tuần/tháng) và tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối mạng Internet;
  • Đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của thông tin dữ liệu đầu tư doanh nghiệp;
  • Hỗ trợ hệ thống hóa chiến lược đầu tư và hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước;