Hướng dẫn sử dụng cỗ máy thời gian trong đầu tư chứng khoán

Quay ngược thời gian với Cỗ máy thời gian đầu tư và khám phá khoản đầu tư trị giá 1000 USD của bạn vào cổ phiếu nhiều năm về trước, bây giờ có thể đáng giá bao nhiêu?

  1. Lựa chọn cổ phiếu đầu tiên cho danh mục đầu tư của bạn. Lập trình cho cỗ máy thời gian ngày đầu tư mà bạn muốn quay trở lại.
  2. Sử dụng thanh trượt để lựa chọn số tiền đầu tư 1000 USD mà bạn cần phân bổ. Nếu bạn vẫn còn vốn, hãy chọn thêm cổ phiếu bổ sung.
  3. Du hành ngược thời gian!
  4. Nhấp vào từng cổ phiếu để xem nó hoạt động như thế nào. Chia sẻ kết quả của bạn lên các kênh xã hội và khám phá khoảng thời gian mà bạn bè và gia đình của bạn muốn quay trở lại..