Hệ thống cung cấp dữ liệu về các dự án đầu tư trên phạm vi cả nước

Hệ thống cung cấp dữ liệu thông tin
đầu tư doanh nghiệp độc quyền

Qua Hệ thống này, doanh nghiệp có thể nắm bắt được mọi dữ liệu về đầu tư trong và ngoài nước, đầu tư công và đầu tư ODA trên mọi lĩnh vực.

Doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm được các đối tác chiến lược để kết nối và hợp tác.

trust-confidence-faith-team-hand

Dữ liệu được cập nhật liên tục theo thời gian thực, nguồn thông tin chính xác từ các Bộ, ngành, địa phương.

Những lợi ích mà bạn sẽ nhận được từ InvestData?

Tìm kiếm đối tác, khách hàng tiềm năng là các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài có tiềm lực tài chính

Tiết kiệm được chi phí tìm kiếm khách hàng.

Lợi thế tiếp cận thông tin sớm so với các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Lợi thế của InvestData là gì?

Thông tin đầy đủ, chi tiết về các dự án đầu tư, chủ đầu tư.

Cập nhật thường xuyên, liên tục theo thời gian thực

Cập nhật ngay sau khi nhà đầu tư nộp hồ sơ và khi dự án được cấp phép.

Nguồn thông tin đáng tin cậy, có giá trị pháp lý từ các Bộ, ngành, địa phương.

Các dữ liệu chúng tôi có thể cung cấp

Chúng tôi có thể cung cấp danh mục chi tiết các dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư trong nước, đầu tư công và các dự án ODA như sau:

Danh mục chi tiết các dự án mới nộp hồ sơ, mới cấp phép cập nhật theo tuần, tháng, quý

Danh mục chi tiết các dự án theo ngành, lĩnh vực, quốc gia đầu tư hoặc địa phương.

Tra cứu thông tin về 1 dự án cụ thể.

Các bảng biểu, dữ liệu theo chuỗi thời gian để phục vụ công tác nghiên cứu, làm đề tài, đề án.

Khách hàng hài lòng về chất lượng dịch vụ

Nguyễn Quang Nhật

Nguyễn Quang Nhật

Khách hàng

"Công ty mình là nhà thầu xây dựng, nhờ các thông tin dữ liệu từ InvestData công ty đã ký được rất nhiều hợp đồng đối tác là nhà đàu tư nước ngoài, giúp doanh thu tăng hơn 200%"

Linh Đặng

Linh Đặng

Khách hàng

"Mình mới hoàn thành luận án tiến sỹ trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, nhờ biết đến dịch vụ của InvestData nên việc tìm kiếm số liệu cho luận án của mình rất nhanh chóng, dễ dàng, chi phí thấp"

Đặng Đức Toàn

Đặng Đức Toàn

Khách hàng

“Công ty mình làm trong lĩnh vực cung cấp xuất ăn công nghiệp, nhờ có dữ liệu từ InvestData.vn mà Công ty đã ký được 6 hợp đồng lớn cung cấp xuất ăn dài hạn cho doanh nghiệp FDA”

BẠN MUỐN NHIỀU THÔNG TIN DỮ LIỆU HƠN NỮA?